Akce ŽÁBA opět vypukla. Zábrany jsou postaveny.

Úvodní stránka/Aktuality/Akce ŽÁBA opět vypukla. Zábrany jsou postaveny.

23.03.2017

Jedna žába, druhá žába, čolek… Zatímco někdo před spaním počítá ovečky přeskakující potok, vlašimští ochránci přírody a jejich spolupracovníci už myslí jen na obojživelníky, kterým nyní budou pomáhat přecházet nebezpečné silnice. Ke konci března totiž pravidelně začíná období tahu, kdy tisíce žab a čolci putují ze svých zimovišť k místům rozmnožování.

Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi zabezpečuje ochranu obojživelníků při jarním tahu již od roku 2004. Za tu dobu se podařilo přes nebezpečné silnice přenést téměř 100 000 obojživelníků! Nejprve se zábrany bránící vstupu žab a čolků na silnice stavěly na pěti lokalitách. Dnes se zabezpečuje celkem osm úseků, dohromady v délce skoro tří kilometrů. A tradice pokračuje i letos.

„ V neděli 19. března jsme stavěli zábrany v lokalitě Mokrá Lhota. V pondělí u Kačiny na Kutnohorsku a u Zruče nad Sázavou, v úterý jsme zabezpečili úseky u rybníků Propast a Hruškov, u Obce Trhový Štěpánov a u Tehova. Dnes jsme dostavěli sítě na poslední lokalitě a to u Šternova,“ popisuje Martin Haffner, ošetřovatel Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Zábrany se staví jen v místech, kde obojživelníci na cestě k vodě musí přecházet silnice. Podél sítí jsou zakopané kbelíky, do kterých obojživelníci napadají. Jednou, či i vícekrát denně je pak ošetřovatelé stanice či dobrovolníci počítají a přenáší bezpečně přes silnici. Pouští je až na břehu blízké vodní nádrže. Brání tak doslova masakru především chráněných ropuch obecných. Ty jsou pomalé a hrozí jim proto vyšší riziko přejetí, než rychlým skokanům.

„Nyní čekáme, že tah každým dnem začne. Některé dny tak nenajdeme žáby žádné anebo přenášíme pouze pár jedinců. Na vrcholu tahu ale může naráz migrovat i několik set žab. Záleží přitom především na počasí. Za teplých deštivých nocí bývá migrace silnější. Celkem tah trvá zhruba měsíc. Pak zábrany opět odstraníme,“ uvádí pan Haffner.

Vlašimským ochráncům přírody při stavbě zábran pomáhají studenti ze SZeŠ v Kostelci nad Orlicí a také pravidelní praktikanti z ČZU v Praze a SZeŠ v Benešově. Nyní práce připadne navíc na dobrovolníky, kteří již řadu let pomáhají zábrany na vzdálenějších lokalitách kontrolovat a zachycené obojživelníky přenášet. Bez nich by se nedařilo zabezpečit tolik nebezpečných úseků. Za to jim patří veliké poděkování.

„Míst, kde se mohou tahové cesty obojživelníků křížit se silnicemi, je celá řada. Ne všechny ale lze zabezpečit. Proto v dubnu jezděte opatrně, aby vás v noci velké množství žab na vozovce nezaskočilo. Pokuste se jim vyhnout. Tam, kde stojí zábrany, prosím zpomalte a neničte je,“ žádá na závěr Martin Haffner.

Většina našich obojživelníků je zákonem zvláště chráněná. Díky změnám v krajině, znečistění vod, chemizaci zemědělství a v neposlední řadě i kvůli dopravě jich dříve značně ubylo. Každá pomoc v jejich ochraně tak má velký význam.

Foto 1: Ropucha obecná, která je při překonávání silnice nejvíce ohrožena. (autor: Martin Haffner)

Autor: Ing. Michala Jakubův
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Záchranná stanice

2017-03-23T15:02:48+01:00
Přejít nahoru