Černobílá ozdoba našich polí potřebuje pomoc

Úvodní stránka/Aktuality/Černobílá ozdoba našich polí potřebuje pomoc

19.04.2018

Znáte ji? Po návratu z teplých krajů létá nad poli, ozývá se svým nenapodobitelným hlasem a nezvané hosty jím láká dál od hnízda. Jistě jste tohoto černobílého ptáka velikosti holuba, s chocholkou v zátylku, zahlédli. Ano, řeč je o čejce chocholaté. Hnízdí na zemi a její mláďata ohrožují zemědělské stroje. Vlašimská záchranná stanice pro zvířata se snaží o její ochranu.  

Čejka chocholatá zimuje v západní a jihozápadní Evropě anebo zalétá až do severozápadní Afriky. K nám se vrací od druhé půli února. Vyhledává otevřenou krajinu, především podmáčené louky a pole. V posledních desetiletích však u nás díky změnám v hospodaření v krajině počty čejek prudce klesají.

„Čejky často hnízdí na polích, kde jejich vejce či již i vylíhlá mláďata jsou  likvidována při předseťové přípravě půdy. Proto jsme již řadu let zapojeni do projektu na ochranu hnízdišť čejky chocholaté,“ vysvětluje Petr Švingr, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Pro hnízdění čejky preferují plochy s nízkým porostem. Například extenzivně pasené louky, pole oseté ozimem anebo oraniště, kde jejich hnízdům hrozí největší nebezpečí. Čejky se živí drobnými bezobratlými živočichy, které vyhledávají na povrchu půdy. Nejčastěji přitom tyto ptáky zahlédnete poblíž podmáčených míst, nedaleko rybníků anebo třeba u hnojišť. Blízkost vody jejich hnízdišti je důležitá proto, aby se k ní i ještě malá čejčí kuřata zvládla dojít napít. Čejky totiž svá mláďata pouze vodí a ochraňují, ale nekrmí je, stejně tak jako například labutě, kachny, bažanti či slepice.

„Na sledovaných lokalitách provádíme nejprve monitoring výskytu čejek. Poté hledáme hnízda. Pokud jsou ohrožena zemědělskými pracemi, vyznačujeme je a komunikujeme se zemědělskými subjekty, aby se hnízdům vyhnuly,“ popisuje způsob ochrany Petr Švingr.

Zničeno bývá dle odhadů až 50% hnízd. Kromě zemědělské mechanizace vejce a mláďata ohrožují také havranovití ptáci, toulavé kočky a další šelmy. Zapojit se do ochrany čejek můžete i vy. A to když se zapojíte do jejich monitoringu prostřednictvím České společnosti ornitologické, anebo mapováním drobných mokřadů v krajině pomocí kampaně Českého svazu ochránců přírody „Naše mokřady“.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Nevyjadřuje stanovisko donora.

Foto: Mláďata čejky chocholaté. Nejčastěji bývají v hnízdě čtyři, vzácně i šest.  (autor: Archiv Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim)

Autor: Petr Švingr
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: MŽP
MŽP

2018-04-19T11:20:24+02:00
Přejít nahoru