Návštěva pana poslance Miroslava Kalouska v Záchranné stanici

Úvodní stránka/Aktuality/Návštěva pana poslance Miroslava Kalouska v Záchranné stanici

16.08.2017

Zákony se netýkají pouze lidí, ale také zvířat. Proto je důležité, když se zástupci našeho státu více zajímají o praktickou ochranu přírody a osobně navštíví organizace, které se touto činností zabývají. Ve středu 16. srpna tak do Záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi zavítal pan poslanec Miroslav Kalousek.

„Již dříve jsme pana Kalouska přizvali k vypouštění uzdraveného zvířete. Neomluvil se a přijel. Na základě této akce jsme se pak domluvili na jeho návštěvě přímo v areálu Záchranné stanice,“ popisuje Petr Švingr, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Vlašimská záchranná stanice, tedy konkrétněji její léčebná část, leží kousek za městem ve směru na Pavlovice. Celý areál je oplocen a veřejnost do něj běžně nemá přístup. Pouze jednou v roce je pořádán den otevřených dveří a jinak je prohlídka areálu možná pouze ve výjimečných případech a po předešlé domluvě.

„Pana Kalouska jsem provedl jak vnitřním léčebným zázemím, tak také kolem venkovních a rozletových voliér. Probrali jsme spolu, čím se stanice zabývá, jak probíhá péče o pacienty a která zvířata tu aktuálně ošetřujeme. Následně jsme spolu s jeho doprovodem vypustili zpět do přírody kalouse ušatého,“ pokračuje Petr Švingr.

Součástí návštěvy byl i přesun dalšího léčeného kalouse do rozletové voliéry, kde se bude rozcvičovat před možným vypuštěním. Návštěva proběhla v neformálním duchu. Pan poslanec se aktivně zajímal o činnost stanice, která ho zaujala.

„Pan Kalousek byl z návštěvy naší stanice i z obou kalousů nadšený a projevil slova velkého uznání za práci, kterou odvádíme. Za to děkujeme. Jsme rádi, že se mu u nás líbilo a doufáme v další příjemnou spolupráci,“ doplňuje na závěr Petr Švingr.

Foto: Vypuštění kalouse ušatého v Záchranné stanici za účasti pana poslance Miroslava kalouska. (autor: Archiv ZO ČSOP Vlašim)

Autor: Ing. Michala Jakubův
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: EVVO v Záchranné stanici pro živočichy
EVVO v Záchranné stanici pro živočichy

2017-08-16T11:03:05+02:00
Přejít nahoru