„Nelétáme. Ale to proto, že se to teprve učíme.“

Úvodní stránka/Aktuality/„Nelétáme. Ale to proto, že se to teprve učíme.“

7.05.2017

Mláďata kosů, vrabců, malý kalous… V Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi se voliéry postupně obydlují osiřelými či zraněnými ptáčaty. Ošetřovatelé však jejich nálezcům často radí také to, aby je ponechali na místě a odešli, aby neplašili jejich rodiče. Některá totiž lidé odchytávají zcela zbytečně.

„Lidé nám často volají, že našli ptáče vypadlé z hnízda anebo naopak dospělce, který nelétá a je zřejmě zraněný. V obou případech se často jedná o mladé ptáky, kteří již přirozeně opouští hnízdo a učí se létat,“ informuje Martina Žampachová ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Kdy pomáhat a kdy nikoli, nám může napovědět vzhled ptáčete. Pokud jde ještě o slepá holata bez peří anebo ptáčata pouze v prachovém peří, měla by být ještě v hnízdě. Tedy kromě mláďat kachen, labutí a dalších vrubozobých ptáků, kteří mláďata vodí již v útlém věku s sebou. Pokud má ptáče již krycí peří, pak se pravděpodobně již jedná o mládě, které se učí létat. Od dospělce jej poznáte podle kratších per v ocase a na křídlech, a podle zbytků chmýří na hlavě.

„Pomoc stanice jasně potřebují mláďata zraněná a ptáčata vypadlá z hnízda, která jsou již podchlazená. V řadech případů lze naopak mládě navrátit zpět do hnízda anebo ptáče, které se již učí létat, vysadit na větve blízkého keře nebo stromu. Záleží vždy na okolnostech a místě nálezu a především na druhu zvířete. Ptačí rodiče lidský pach od mláďat neodradí,“ radí mladá ošetřovatelka.

Když si nejste jistí, jak se zachovat, zavolejte do nejbližší záchranné stanice. Poradí vám. Vyvarujete se tak tomu, že na místo pomoci uškodíte. Mláďata vždy nejlépe dokrmí a vychovají jeho rodiče. Do záchranné stanice by se tak měla mláďata dostávat pouze v případech, je-li to opravdu třeba.

„Prosíme, aby nás nálezci zvířat poslouchali a neodebírali z přírody mláďata zbytečně. Dále pak žádáme o spolupráci. V řadě případů není třeba, abychom vyjížděli na místo a nebo občas vyjíždíme zcela zbytečně, protože zvíře dle našich pokynů nechtějí odchytit či jinak zabezpečit a to do doby našeho příjezdu uteče. Ubírá nám to čas a finance, které by se daly využít na pomoc ostatním,“ prosí Martin Haffner z vlašimské zvířecí Záchranné stanice.

Foto : Mladý kos odchovaný v Záchranné stanici ČSOP Vlašim, který se již rozlétává a brzy bude vypuštěn zpět do přírody. (autor: Martina Žampachová)

Autor: Ing. Michala Jakubův
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: ——

2017-05-07T14:34:35+02:00
Přejít nahoru