Ochrana hnízd černobílé krásky s chocholkou

Úvodní stránka/Aktuality, Poradna/Ochrana hnízd černobílé krásky s chocholkou

31.05.2019

Černobílý opeřenec létající nad poli a ozývající se svým nenapodobitelným hlasitým voláním. To je čejka chocholatá, líbivý pták ze skupiny bahňáků. V posledních desetiletích v naší krajině rapidně ubývá. Na Podblanicku proto již několik let probíhá monitoring a ochrana jeho hnízd.

„V měsících duben a květen byl realizován projekt ochrany hnízd čejky chocholaté na Podblanicku. Konkrétně v lokalitách obcí Radošovice u Vlašimi, Načeradec, Jankov, Ratměřice, Drachkov, Petrovice, Ouběnice a Olbramovice. Celkem bylo letos sledováno cca čtyřicet hnízd,“ informuje Jaroslav Svačina, ošetřovatel Záchranné stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim.

Čejka chocholatá je taková polní ‚sojka bonzačka‘. Když se někdo ocitne poblíž jejího hnízda, Snaží se na sebe upozornit svým zvučným hlasem a odlákat tak nepřítele. Na zemědělskou techniku je však bohužel její strategie krátká. Hnízda i s mláďaty jí bývají ničena při jarních pracích na polích a podmáčených loukách. Početnost silně ovlivňuje také úbytek mokřadů v krajině a celkově způsob jejího obhospodařování.

„ Vyhledávali jsme čejčí hnízda v terénu a, kde bylo potřeba, jsme zasáhli proti jejich zničení. Před činností zemědělců při polních pracích tak bylo v terénu fyzicky uchráněno 16 hnízd.  Při realizaci projektu byla navázána doufáme dlouhodobá spolupráce se soukromě hospodařícími rolníky z Načeradce a Louňovic pod Blaníkem, dále také s agronomy ze zemědělských družstev  Petrovice a Olbramovice,“ popisuje pan Svačina.

Monitoring a ochrana tohoto tažného druhu probíhají celorepublikově. Každé jaro se tak můžete zapojit i vy, ať už pomocí s mapováním, anebo přímo s ochranou hnízd, nacházejí-li se na vašem pozemku.

„Projektem Ochrana hnízd čejky chocholaté jsme se snažili oslovit také širokou veřejnost. Jednak při realizaci projektu v terénu a také při besedách, které proběhly na základních a středních školách na jaře letošního roku. Dále se věnujeme také monitoringu a ochraně motáka lužního, jehož sledování nyní ještě probíhá,“ poukazuje na další projekt ošetřovatel vlašimské Záchranné stanice.

Čejka chocholatá je totiž jen jedním z druhů polních ptáků, jejichž početnost u nás klesá. Co takový skřivan polní? Koroptev polní? Pomozme jim vrátit se do krajiny!

Foto: Hnízdo s vejci čejky chocholaté. (autor: Archiv ZO ČSOP Vlašim)

Autor: Ing. Michala Jakubův
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Ochrana hnízd čejky chocholaté a motáka lužního na Podblanicku

Podpora MŽP projektů NNO pro rok 2019

2020-01-14T13:13:15+01:00
Přejít nahoru