Ohlédnutí za rokem 2017

Úvodní stránka/Aktuality/Ohlédnutí za rokem 2017

3.02.2018

Konec starého a začátek nového roku patří v mnoha organizacích především administraci závěrečných zpráv. Ne jinak tomu bylo i v Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi. Díky statistickému zhodnocení mohou její ošetřovatelé říci, že v roce 2017 přijali o 85 zvířat více, než v roce předešlém.  

„V roce 2017 jsme přijali celkem 619 živočichů. Jednalo se přitom o zástupce celkem 79. druhů, a tak naše práce byla opět velmi pestrá,“ popisuje Petr Švingr, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim.

Již tradičně řešili ošetřovatelé nejméně případů v zimním období. Nejvíce jich naopak bylo v průběhu června a května, kdy vrcholí sezóna mláďat. Z ptáků byli nejčastějšími pacienti poštolky, kosi a káně. Ze savců především ježci a netopýři.

„Nejčastějšími důvody hospitalizace bylo osiření mláďat, zlomeniny, pokousání psem či kočkou, zranění dopravou, popálení elektrickým proudem a zranění nárazem do skleněné bariéry. Přijali jsme ale také zvířata vysílená, otrávená či postřelená,“ rekapituluje Petr Švingr.

Dále ošetřovatelé pomáhali například vyprostit divoká zvířata uvízlá v okolí lidských staveb, na jaře chránili migrující obojživelníky, realizovali několik transferů škeblí a do toho se věnovali také ekoporadenství a environmentální výchově. Aneb dobrá rada a prevence nad zlato.

„Z pacientů přijatých v uplynulém roce se nám zpět do přírody podařilo navrátit 201 živočichů. Dalších 39 jich zůstává v naší péči. To se jedná zejména o nevyspělá mláďata ježků, která budou vypuštěna v jarních měsících tohoto roku,“ pokračuje pan Švingr a na závěr děkuje všem sponzorům, podporovatelům, praktikantům, dobrovolníkům a také veterinární lékařce MVDr. Martině Simandlové PhD. za velkou pomoc. Bez nich by nebylo možné činnosti stanice vykonávat.

Přejme všem divokým zvířatům v roce 2018 hodně zdraví, a aby v případě nouze vždy nalezla pomocnou ruku!

Autor: Ing. Michala Jakubův
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Záchranná stanice

2018-02-03T13:05:06+01:00
Přejít nahoru