Ve Vlašimi slaví první syslí miminka

Úvodní stránka/Aktuality/Ve Vlašimi slaví první syslí miminka

17.05.2016

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim se v uplynulém roce zapojila do programu na ochranu sysla obecného. 7. srpna do ní bylo převezeno 22 divokých syslů. Ti zde nejenže zdárně přečkali zimu, ale zvládli se zde také už i rozmnožit. 

aktuality

Dle platné legislativy je sysel obecný na území naší republiky řazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto realizuje záchranný program tohoto druhu. Ten zahrnuje například monitoring stávajících lokalit výskytu syslů a jednou z aktivit je také polopřirozený odchov sysla obecného v zajetí.
„V minulém roce jsme ve spolupráci s AOPK připravili prostory pro odchov syslů a následně i získali chovné jedince, které jsme přivezli ze Slovenska. Sysli se u nás nejprve přivykali na nové prostředí a pak ulehli k zimnímu spánku. Na zodpovězení otázky, jak se jim vede, jsme pak museli počkat až do jara,“ shrnuje Jaroslava Syslová, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.
Tato zima byla mírná a vlašimští sysli ji bez obtíží zvládli přečkat. Opět už ve voliéře pobíhají a jejich ošetřovatelé je mohou pozorovat a tím také kontrolovat. Díky biologickým vlastnostem tohoto druhu však nebylo poměrně dlouho jasné, jak moc si na nový domov zvykli. Syslí mláďata jsou totiž po porodu schována v bezpečí nory a opouští ji až téměř měsíc po narození.
„Spatření mláďat pro nás bylo velkým překvapením. Jsme první v rámci záchranného programu, komu se letos narodili a je to velký úspěch. Prohání se po voliéře spolu s ostatními sysli. Nebojí se a řádí jako každé mládě. Hrozně rádi baští jablíčka,“ dodává Jaroslava Syslová.
Sysli ve Vlašimi žijí v rozsáhlé voliéře, kde jsou chráněni před predátory, ale jinak se do chovu téměř nezasahuje. Ošetřovatelé jim nosí především krmení a starají se o vegetaci, aby nepřerůstala. Sysli zde mají klid a evidentně jim svědčí. Pokud se chov bude takto dařit i nadále, mláďata se budou odchytávat a vypouštět zpět do přírody. Samozřejmě do předem pečlivě předurčených lokalit.
Syslům přitom můžete pomoci i vy. A to tím, že pomůžete mapovat lokality, kde se přirozeně vyskytují. Více o záchranném programu a syslovi se dočtete na webových stránkách www.zachranneprogramy.cz .

Autor: Ing. Michala Jakubův
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: ——

2016-05-17T12:59:58+02:00
Přejít nahoru