Záchranná stanice v roce 2015

Úvodní stránka/Aktuality/Záchranná stanice v roce 2015

16.02.2016

666! Tolik zvířecích pacientů bylo v uplynulém roce 2015 přijato do vlašimské Záchranné stanice. Součet zahrnuje zástupce celkem 74. druhů zvířat! Jaké byly nejčastější příčiny příjmu? Kolik živočichů se podařilo navrátit zpět do přírody? Seznamte se ze závěrečnou statistikou Stanice.

„V roce 2015 jsme do naší Záchranné stanice pro živočichy přijali o 81 zvířat více, než v roce 2014. Nejvíce jsme jich přijali v průběhu měsíců května a července, nejméně pak v lednu, únoru a prosinci,“ informuje Jaroslava Syslová, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.
Nejčastěji ošetřovatelé pečovali o ptáky a savce. Ptáci byli zastoupeni 52. druhy, celkem 402. jedinci.  Savců bylo přijato méně, a to 255 jedinců, zástupci celkem 17. druhů. Z ptáků byli nejčastějšími pacienty poštolky, kosi, rorýsové a káňata, ze savců především ježci a netopýři.
„Nejvíce jsme opět přijímali osiřelá a zraněná mláďata. Tvořila 36% všech živočichů přijatých do Stanice. Nejčastěji to byli malí pěvci, ježci a také dravci či netopýři. Řada z nich byla pokousána psem či kočkou, donesena malými dětmi anebo se jednalo o ptáčata vypadnutá z hnízd. A to i přesto, že řadu mláďat se podařilo díky našim radám v průběhu telefonického rozhovoru s jejich nálezci ponechat v přírodě a zabránit tak jejich zbytečnému odchycení, zejména srnčat a zajíčků. Ze zraněných pacientů bylo nejvíce zvířat zraněno dopravou, a to 26%, dále 19% pokousáno jiným živočichem a 17% popáleno na sloupech elektrického vedení,“ vyjmenovává Jaroslava Syslová.
Celkový počet zvířat, kterým ošetřovatelé v uplynulém roce pomohli, je však mnohem větší než číslo 666. To totiž nezahrnuje živočichy přenesené při záchranných transferech. V průběhu jarní migrace ošetřovatelé vlašimské Stanice ochránili před koly automobilů 9 159 obojživelníků. A při vypouštění rybníka přenesli 552 mlžů. Navíc nejsou přičteny případy, kdy zvířatům pomohli sami nálezci díky radám, kterými je instruovali ošetřovatelé Stanice prostřednictvím telefonu.
„V roce 2015 se podařilo zpátky do přírody navrátit 235 živočichů, dalších 34 živočichů zůstává v naší péči. Jedná se zejména o nevyspělá mláďata ježků, která budou zpět do přírody vypuštěna v jarních měsících roku 2016,“ zhodnocuje uplynulý rok vedoucí Stanice.
Největší novinkou bylo zapojení se do záchranného programu sysla obecného koordinovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V jeho rámci bylo do Stanice přivezeno 22 syslů z Bratislavy za účelem jejich rozmnožení a posílení izolovaných populací divokých syslů v ČR. Kromě péče o živočichy se ošetřovatelé věnovali také environmentální výchově a osvětě. V rámci té zorganizovali například 24 vypouštěcích akcí uzdravených zvířat. Za účelem vzdělávání pak Stanice provozuje ParaZOO, kterou v roce 2015 navštívilo 10 059 návštěvníků.
„Velmi děkujeme za pomoc studentům SZeŠ v Benešově a řadě studentů vysokých škol, kteří nám pomáhali v rámci odborných praxí. Ceníme si také pomoci všech dobrovolníků a velký dík za podporu patří také všem našim dárcům, bez nichž by pomoc zvířatům nebyla možná,“ děkuje na závěr Jaroslava Syslová.

Foto: Jedním ze zajímavých pacientů Záchranné stanice v roce 2015 byl například tchoř tmavý. (autor: Archiv Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim)

Autor: Ing. Michala Jakubův
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: —–

2016-02-16T11:17:07+01:00
Přejít nahoru