Začíná hnízdění čejek, vyrážíme za nimi

Úvodní stránka/Aktuality/Začíná hnízdění čejek, vyrážíme za nimi

2.04.2018

Čejky hnízdí na otevřených plochách, nejčastěji na vlhčích a podmáčených polích osetých jarními plodinami nebo v oraništi, zejména v blízkosti potoka nebo rybníka.

Ze zimovišť se vrací již v únoru a březnu. Nad svým revírem brzy zjara provádí samci smělé kotrmelce a obraty. Snášejí se prudce k zemi a zase kolmo vylétají do výšky. Žádný letec akrobat se jim nevyrovná v obratnosti. K tomu se ozývají zvučným „kivíít, kivíít“, za toku „kuichíí vi vi, kuichíí vi vi“.

Poslechněte si hlas čejky na internetu: www.jdem.cz/d27824

Díky tomu lze poměrně snadno najít a identifikovat jejich hnízda. Pokud se hnízdo nachází v poli nebo na louce, je potřeba ho chránit., aby nedošlo k jeho poškození při polních pracích.

Vyznačujeme proto polohu hnízd v terénu tyčemi a jednáme také se zemědělci, aby upravili termíny prací. Je potřeba, aby také informovali také své zaměstnance, kteří techniku řídí. V letošním roce proto pro ně připravíme také informační leták.

Veřejnost může také oznámit nález hnízda čejky v polích nebo loukách na telefon Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim: 777 800 460

Tyto aktivity podporuje finančně Ministerstvo životního prostředí. Článek nevyjadřuje jeho stanovisko.

Autor: Petr Švingr
Kategorie: článek
Projekt: MŽP
MŽP

2018-04-02T12:30:09+02:00
Přejít nahoru